Frågor & svar om byte av bredbandsleverantör

Nu närmar sig bytet från Bredbandsbolaget till Stockholms Stadsnät som bredbandsleverantör till samfälligheten. I nedan FAQ-dokument har vi samlat lite vanligt förekommande frågor och svar.

Samtliga medlemmar ska nu ha fått information via posten från Stockholms Stadsnät, och även Bredbandsbolaget har skickat ut information om vad som sker i och med att vårt avtal med dem upphör 1 oktober. OBS! att Bredbandsbolaget (Telenor numera) kräver att vi skickar tillbaka lånad utrustning till dem, annars debiteras man kostnad för utrustningen. Säkerställ att egna privata avtal med BBB sägs upp i tid.

Sammanfattande punkter i korthet:

  • Samfälligheten byter bredbandsleverantör för att sänka vår kostnad samtidigt som prestandan förbättras markant. Beslut om detta togs på samfällighetens årsstämma.
  • Avtalet med Stockholms Stadsnät omfattar tjänsterna bredband och telefoni. Fiber-TV ingår dock inte i gruppavtalet utan det måste medlemmarna teckna.
  • Viasat och Sappa är möjliga TV-leverantörer inom ramarna för Stockholms Stadsnäts avtal.
  • Avgiften till samfälligheten sänks (enligt beslutad debiteringslängd på årsstämman) för att reflektera den lägre kostnaden för bredbandstjänsten och det faktum att TV inte kommer att ingå i gruppavtalet.

FAQ Bredband_HälsovårdensSFF