Styrelsen

Styrelsen består av:

Henrik Jonsson – Ordförande
Stina Carlson – Kassör
Stefan Göras – Ledamot
Victoria Nüth – Ledamot
Nicolas Kaidussis – Ledamot
Christian Herge – Suppleant

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad.