Styrelsen

Styrelsen består av:

Henrik Jonsson – Ordförande
Niclas Ternstål – Kassör
Claes Lundgren – Ledamot
Semir Susic – Ledamot
Stina Carlsson – Suppleant

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad.