Styrelsen

Styrelsen består av:

Tomas Björklund – Ordförande
Henrik Jonsson – Kassör
Pontus Gustafsson – Ledamot
Helene Garmark – Suppleant

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad.