Information

Här kan ni som boende i Beckomberga finna nyttig information om vårt område och samfälligheten.

Kontaktuppgifter
Styrelsen kontaktas enklast på styrelse@halsovardenssff.se. Välkommen att delge oss dina idéer eller höra av dig om du har frågor.

Felanmälan
Önskar ni felanmäla något i området så görs detta på felanmalan@halsovardenssff.se

Nyinflyttad eller flyttar?
Styrelsen behöver veta vem som är ägare till fastigheterna inom samfälligheten. Vi är därför tacksamma om ni som flyttar in i området samt är ägare till en av fastigheterna inom samfälligheten, meddelar styrelsen detta. Ni meddelar oss genom ett mail till hyror@simpleko.se

Trafik och Parkering
Gatorna inom samfällighetens område är skyltade med 10 km/h. Då det finns många barn i området och flera gator saknar trottoar så är det viktigt att vi kör försiktigt och visar hänsyn.

Inom samfälligheten finns totalt 46 st gemensamma parkeringsplatser, dessa finns i slutet på varje gata inom samfälligheten och längs med Pärlemorvägen. De är skyltade ”Tillhör samfälligheten”. Parkeringsplatserna är till för boende och besökare inom samfälligheten.

De gemensamma parkeringsplatserna på respektive gata tillhör hela samfälligheten och får följaktligen användas av hela samfälligheten och dess besökare.

Parkeringsplatserna får inte användas för:

  • Avställda fordon
  • Hobbyverksamhet (båtar, bilar för renovering, maskiner, material etc.)
  • Bilar som inskränker på yta större än en parkeringsplats avsedd för personbil
  • Fordon i affärsverksamhet (lastbilar, grävmaskiner, etc.)

Inom hela samfälligheten råder parkeringsförbud. Det inkluderar vägarna (utom de där det finns uppmärkta p-platser) samt de vändplatser som finns i slutet på de flesta gatorna. Vändplatserna har ej någon skyltning (som p-platserna har) och de är ej åtskilda från körbanan med kantsten (som p-platserna är)

På Limonitvägen till vänster sett vid infart från Beckomberga allé (innan adress Limonitvägen 3) finns en hårdgjord gräsyta. Denna är till för utryckningsfordon i händelse av brand och är att betrakta som grönyta. Parkering är inte tillåten där. Samfällighetens parkeringsplatser är till för de boende samt besökande. Parkeringsplatserna är inte till för uppställning av avställda bilar, husvagnar, släpvagnar, eller annat svårflyttat.

Parkeringsbevakning sköts av Avarn (tidigare kända som Nokas). Anmälan av felparkerade fordon görs via deras kundservice på 08-556 558 20 eller 0733 – 73 86 34 på kvällar/helger.

Gemensamma ytor/allmänning
Dessa ytor finns till för oss alla. Saker av mer permanent karaktär/svårflyttade passar bäst innanför egna tomtgränser, det kan ex gälla vedförråd, komposter och planteringar. Samma gäller för längre tids parkering/uppställning av ex. cyklar på grusgångarna som finns i området.

Vi vill också nämna att trädgårdsavfall (busk- & gräsklipp etc) inte ska slängas på marken, Bromma Återvinningscentral ligger nära till med bra öppettider.

Årsavgift
Sammfällighetens årsavgift beslutas på årsstämman. Till avgiften tillkommer kostnad för vatten. Avier för avgiften skickas ut fyra gånger per år. Vattenavläsning skall ske en gång om året runt nyår.