Kallelse ordinarie årsstämma 2021

Årets ordinarie föreningsstämma hålls den 14:e april klockan 19:00. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via brev. På grund av situationen med covid-19 så kommer hela stämman att hållas online via videolänk. Länk till mötet finns i dokumentet Kallelse och dagordning nedan.

Dokument till stämman:

Kallelse och dagordning

Budgetförslag U & I

Debiteringslängd

Årsredovisning 2020

Motioner (inga motioner inkomna till årets stämma)

Fullmakt

 

Välkomna!

-Styrelsen