Markarbeten på våra gator

Under vecka 17 (23-27 april) påbörjar Birka Markbyggnad arbeten med besiktningspunkter i området. Arbetena kommer att ha begränsad påverkan för framkomligheten i området och pågå under ca 2 veckors tid. Verksamheten kommer att bedrivas mellan 07.00-16.00, måndag till fredag.
2 parkeringsplatser kan komma att stängas av under några dagar.
  • 1 parkeringsplats på Beckomberga Allé, samt
  • 1 parkeringsplats på Alabastervägen.

På Alabastervägen, Pimpstensvägen och Ockravägen görs lokala avstängningar för att åtgärda svackor i körbanan.

Övriga arbeten berör ytor i gångbanor och påverkar inte framkomligheten för de boende. Vissa arbeten kräver maskiner som skapar oljud, vilket kan upplevas som störande.

Birka kommer att avvakta med dessa arbeten till efter kl. 08.00. För frågor eller funderingar kontakta Niclas Eriksson (Arbetsledare) på 070-971 05 32, alternativt kan ni maila till niclas.eriksson@birkamark.se