Försenad avgiftsavi för kvartal 3

På grund av att årets föreningsstämma blev framflyttad till 17 juni så kunde inte avgiftsavin för kvartal 3 förberedas enligt den nya debiteringslängden i tid för utskick i juni som planerat. Avgiftsavierna kommer nu istället skickas ut i juli. Nytt förfallodatum blir 27 juli.

Detta påverkar inte avgiften för kvartal fyra vars avier kommer att skickas ut i september.