Planerat avbrott i bredbandstjänsten 17 oktober

Information från Stockholms Stadsnät gällande avbrott i bredbandstjänsten för planerat underhåll:

Stokab kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 00.00-06.00 den 17 oktober. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.

Avbrott i leveransen Samfälligheten Hälsovården