Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020

Årets ordinarie föreningsstämma är den 17:e juni klockan 19:00 i Beckombergaskolans matsal. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via brev. På grund av situationen med covid-19 erbjuder vi i år också möjligheten att delta online. Se vidare i dokumentet Dagordning nedan.

Dokument till stämman:

Dagordning

Årsredovisning 2019

Budgetförslag (Utgifts- & inkomststat 2020

Debiteringslängd 2020

Motioner:

Motion A – övergångsställe

Motion B – skyltning hundar

Motion C – belysning allmänning

Styrelsens svar på motioner

Svar Motion A – Övergångsställe

Svar Motion B – Skyltning mot hundar

Svar Motion C – Belysning Allmänning

Valberedningen kommer lägga fram förslag till arvode åt styrelse och revisor under stämman. Valberedningen presenterar då också förslag på kandidater för ordinarie styrelseledamöter samt suppleant till styrelsen. Den som vill engagera sig i styrelsen kan höra av sig till valberedningen eller styrelsen som kan förmedla kontakten.

Medlemmar som har erlagt betalning av aviserade och förfallna avgifter till samfällighetsföreningen har rösträtt på stämman. Samtliga medlemmar kommer prickas av enligt debiteringslängd vid ankomst till stämman. Om medlem inte kan delta har man rätt att ge fullmakt åt annan medlem att rösta vid stämman. En röstberättigad medlem kan endast ha en fullmakt – inte fler – att rösta för annan medlem. Använd gärna nedan dokument för fullmakten.

HSSF_Föreningsstämma 2020_Fullmakt att rösta vid stämma

Välkomna!