Den aviserade årsstämman senareläggs

Den ordinarie årsstämma som var avsedd att hållas 1 april kommer att skjutas lite på framtiden. Det beror det på att vår revisor blev sjuk just när revisionen skulle ske så tyvärr har årsredovisningen blivit försenad.

Vi siktar på att istället hålla årsstämman i slutet av april, och kommer strax att återkomma med nytt datum och ny kallelse kommer att skickas ut till medlemmarna.