Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

Årets ordinarie föreningsstämma är den 12e April klockan 19:00 i Beckombergaskolans matsal. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via brev.

Här finner ni samtliga dokument som behövs inför stämman.

Dagordning

Årsredovisning Hälsovården 2017

Budget 2018 (inkomst- och utgiftsstat)

HSSF_Debiteringslängd Q3 2018 till Q2 2019

Motioner

A: Farthinder

B: Övergångsställe Limonitvägen

C: Infartsskylt

D: Väktare

E: Hundar

F: GA2

G: Sandlådor

H: Byte av markentreprenör

I: Vård- och underhållsplan

Styrelsens svar på motioner:

Svar A: Farthinder

Svar B: Övergångsställe Limonitvägen samt Bilaga

Svar C: Infartsskylt

Svar D: Väktare

Svar E: Hundar

Svar F: GA2

Svar G: Sandlådor

Svar H: Byte av markentreprenör

Svar I: Avsättning till underhållsplan

Proposition: Bredbandstjänster samt Bilaga

Valberedningen kommer lägga fram sitt förslag till arvode åt styrelse och revisor under stämman. Vidare kommer valberedningen föreslå kandidater för ordinarie styrelseledamöter, suppleant till styrelsen, samt förslag på ordförande i styrelsen. Valberedningens förslag kommer presenteras senast på stämman. Den som vill engagera sig i styrelsen och påverka föreningens framtid på ett konkret vis är välkommen att höra av sig till valberedningen. Information om hur finns i tidigare inlägg på hemsidan.

Medlemmar som har erlagt betalning av aviserade och förfallna avgifter till samfällighetsföreningen har rösträtt på stämman. Samtliga medlemmar kommer prickas av enligt debiteringslängd vid ankomst till stämman. Om medlem inte kan delta har man rätt att ge fullmakt åt annan medlem att rösta vid stämman. En röstberättigad medlem kan endast ha en fullmakt – inte fler – att rösta för annan medlem. Använd gärna bifogat dokument för fullmakten.

HSSF_Föreningsstämma 2018_Fullmakt att rösta vid stämma.

Välkomna!