Avloppsunderhåll 23-27 oktober 2017

B&B Högtrycksteknik AB kommer på samfällighetens uppdrag utföra underhåll av avloppssystem inom Hälsovårdens Samfällighet.

Arbetet kommer att utföras under vecka 43 (23-27 oktober) på samfällighetens spill- och dagvattenledningar i marken fram till kommunal anslutning. Arbetet sker inte på dricksvattenledningarna och du kan därför använda dessa som normalt. Underhållsarbetet består av högtrycksspolning, samt filmning av ledningssystemet för att säkerställa drift och funktion, efter tidigare utförda markarbeten (SFAL).

Förberedelser och rekommendationer

Vid högtrycksspolning kan det komma att uppstå så kallade ”luftstötar” i ledningarna. Dessa stötar kan leda till att vatten som ligger i husets vattenlås, exempelvis under handfat i kök och badrum, eller i golvbrunnar och toalettstolar kan komma att skvätta upp. För att minska risken för att det händer rekommenderar vi därför att ni:

  • Håller lock till toalettstolar stängda. Lägg gärna något tungt på locket.
  • Täcker över avlopp i handfat i kök och badrum med en trasa eller handduk.
  • Täcker golvbrunnar med en trasa eller handduk, och håll eventuella duschdörrar stängda.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa B&B Högtryckstekniks ansvarige chaufför på plats, Dennis på telefonnummer 08-506 193 26 (vardagar mellan 06:30-15:30).

B&B Högtryck har jouröppet dygnet runt på 08-36 38 86