Upphandling av bredband

Med syfte att förbättra våra villkor för bredband, TV och telefoni kommer vi starta en upphandling under hösten. Ambitionen är att ta beslut om nytt avtal under ordinarie föreningsstämma i April 2018 och påbörja eventuellt byte av leverantör månaderna efter det.

Vi vill sätta samman en arbetsgrupp för att genomföra upphandlingen och få till bra villkor till rätt pris. För att processen ska ske på ett sätt som tillvaratar många olika perspektiv eftersträvar vi att ha boende av olika åldrar, boendeform, kön och gata representerade i arbetsgruppen.

Vi förväntar oss ingen stor arbetsbörda för de engagerade, men det kommer krävas några möten för att ta fram upphandlingsunderlag samt föreslå fortsatta steg i processen. En av våra styrelseledamöter är mycket engagerad i frågan och kommer leda arbetet. Det kan även förekomma visst arbete mellan möten.

Vill du engagera dig i denna fråga? Maila ditt intresse till styrelsen (styrelse@halsovardenssff.se). Vi vill ha ditt svar senast den 10e september.