Valberedningen hälsar – nominera kandidater till styrelsen

Hej alla boende i Hälsovårdens Samfällighetsförening!

Som ni nog vet, är ni alla delägare i Hälsovårdens Samfällighetsförening. Föreningen förvaltas av en styrelse, vars arbete påverkar både underhåll och ekonomi i vår gemensamma miljö.

Nu är det snart dags för föreningsstämma, då några medlemmar i styrelsen kommer att avgå.

Vi söker därför 2-3 personer som är villiga att ingå i styrelsen som ledamöter eller suppleant.

Intresse och engagemang behövs men har du dessutom kompetens inom juridik, markskötsel eller entreprenörskap, är det välkommet.

Arbetet är viktigt för alla boende (268 hushåll) och ger möjlighet att ta del av vad som händer i området och att påverka ekonomi och utveckling av samfälligheten

Räkna med att 8-10 möten genomförs under ett år.

Om du har frågor och/eller är intresserad, hör av dig till valberedningen Tomas Björklund eller Ylva Novak som båda tidigare varit ordförande i Hssff. Mer information här på hemsidan.

Välkommen med din anmälan eller dina frågor, helst före 28/2, till

Tomas Björklund (t.bjorklund1@gmail.com 070-354 00 01)

Ylva Novak (ylva.novak@gmail.com 072-506 50 60)