Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019

Årets ordinarie föreningsstämma är den 3:e april klockan 19:00 i Beckombergaskolans matsal. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via brev.

Här finner ni samtliga dokument inför stämman.

Dagordning

Årsredovisning 2018

Budgetförslag (utgifts- och inkomststat) 2019

Debiteringslängd 2019

Motioner:

A Motion Farthinder

B Motion Belysning Allmänning

C Motion Skyltning Hundar

D Motion Laddstolpar

E Motion Gångväg de Geerparken

F Motion Sandlådor

G Motion Entreprenör Markskötsel

H Motion Andelstal

I Motion GA2

Styrelsens svar på motioner:

A Svar Farthinder

B Svar Belysning Allmänning

C Svar Skyltning Hundar

D Svar Laddstolpar

E Svar Gångväg de Geerparken

F Svar Sandlådor

G Svar Entreprenör Markskötsel

H Svar Andelstal

I Svar GA 2

Valberedningen kommer lägga fram sitt förslag till arvode åt styrelse och revisor under stämman. Valberedningen presenterar då också förslag på kandidater för ordinarie styrelseledamöter samt suppleant till styrelsen. Den som vill engagera sig i styrelsen och påverka föreningens framtid är välkommen att höra av sig till valberedningen eller styrelsen som kan vidarebefordra kontakten.

Medlemmar som har erlagt betalning av aviserade och förfallna avgifter till samfällighetsföreningen har rösträtt på stämman. Samtliga medlemmar kommer prickas av enligt debiteringslängd vid ankomst till stämman. Om medlem inte kan delta har man rätt att ge fullmakt åt annan medlem att rösta vid stämman. En röstberättigad medlem kan endast ha en fullmakt – inte fler – att rösta för annan medlem. Använd gärna nedan dokument för fullmakten.

HSSF_Föreningsstämma 2019_Fullmakt att rösta vid stämma

Väl mött!